| روایات راوی | داستان‌سرا | جُنگ صدا | نگاهنگ | معرفی سایت |

 


«پرند» سایتی تک‌نفره است. مطالبش را هم ـ هر چه هست ـ من «راوی» می‌نویسم. قصدم اسم در کردن، یا به شهرت رسیدن و کسب اعتبار نیست. در واقع آنچه در این سایت نوشته و منتشر می‌شود همانا مطالبی‌‌ست که همه‌ی ما از موضوع آن کم‌وبیش أگاهیم و از پیشینه‌ی ماجراهای آن چیزی به‌یاد داریم.

از آنجا که دیگر فرمت قدیمی [Html] از سوی شرکت سرویس‌دهندهٔ اینترنتی حمایت فنی نمی‌شود، به‌ناچار قالب سایت را در محیط [Word Press] به فرمت [php]،‌ تغییر دادم. متن مطالب و جعبه‌های موسیقی به همان شکل که بود، در بایگانی زیر در دسترس شماست. در ادامه این صفحات با افزوده‌هایی به قالب تازه در آدرس زیر منتقل خواهند شد.

www.parand.se
 


 

بایگانی نوشتارهای زمستان ۱۳۹۲
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۹۲
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۹۲
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۹۲

* * *
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۹۱
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۹۱

*
بایگانی نوشتارهای زمستان ۱۳۹۰
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۹۰
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۹۰
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۹۰

* * *
بایگانی نوشتارهای زمستان ۱۳۸۹
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۸۹
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۸۹
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۸۹

*
بایگانی نوشتارهای زمستان ۱۳۸۸
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۸۸

* *
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۸۵
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۸۵
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۸۵

* * *
بایگانی نوشتارهای زمستان ۱۳۸۴
بایگانی نوشتارهای پاییز ۱۳۸۴
بایگانی نوشتارهای تابستان ۱۳۸۴
بایگانی نوشتارهای بهار ۱۳۸۴

* * *
ویژه‌نامهٔ نوروز


* * *


 


 | روایات راوی | داستان‌سرا | جُنگ صدا | نگاهنگ | معرفی سایت |